Przeglądy budowlane, opinie i ekspertyzy techniczne

PRZEGLĄDY BUDOWLANE, OPINIE I EKSPERTYZY TECHNICZNE.

EKSPERTYZY WYKONANE PRZEZ RZECZOZNAWCĘ BUDOWLANEGO.

Wykonujemy przeglądy okresowe, kontrole techniczne budynków, budowli, obiektów budowlanych sieci, lokali mieszkalnych, odbiory techniczne zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane:

okresowe kontrole, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu

okresowe kontrole, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

Wykonujemy ekspertyzy budowlane, orzeczenia budowlane, opinie techniczne, badania i oceny stanu technicznego ,diagnostyka konstrukcji ,materiałów budowlanych, ocena wadliwie wykonanych prac budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych i remontowych

budynek-001

Jesteś zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z Nami już dziś!

Kontakt